Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τομέας Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Σκοπός του Τομέα είναι η διασφάλιση του δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Προς αποφυγή της ιδρυματοποίησης, παρέχονται υπηρεσίες Διημερεύουσας Φροντίδας και Ιδρυματικής Φροντίδας.

Back to top button
Close
Close