Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τομέας Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Σκοπός του Τομέα είναι η διασφάλιση του δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Προς αποφυγή της ιδρυματοποίησης, παρέχονται υπηρεσίες Διημερεύουσας Φροντίδας και Ιδρυματικής Φροντίδας.

Back to top button