Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας περιλαμβάνουν τον Τομέας Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων, το Έργο «Προίκα του Μωρού» και την Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης.

Τομέας Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Σκοπός του Τομέα είναι η διασφάλιση του δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Προς αποφυγή της ιδρυματοποίησης, παρέχονται υπηρεσίες Διημερεύουσας Φροντίδας και Ιδρυματικής Φροντίδας.

 • Διημερεύουσα Φροντίδα: Δίνει την ευκαιρία σε ηλικιωμένα ή ανάπηρα άτομα να εξυπηρετούνται από τις Στέγες Ηλικιωμένων ή τα Κέντρα Ενηλίκων, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρέχουν υπηρεσίες όπως φαγητό, πλύσιμο ρούχων, απασχόληση, ψυχαγωγία κτλ.
 • Iδρυματική Φροντίδα: Παρέχεται σε άτομα που χρειάζονται συνεχή φροντίδα και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικογένεια τους αλλά ούτε από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Οι Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων, οι κρατικές Στέγες, τα τροφεία αλλά και η διάθεση σωστά εκπαιδευμένων κατ’οίκον φροντιστών είναι στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου καθώς και στα Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Εικονίδιο

ΕΕΕ10.ν2- Έντυπο παροχής φροντίδας 175.02 KB

Έργο «Προίκα του Μωρού»

Σκοπός είναι η μείωση της υλικής στέρησης και ο περιορισμός του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών.

Το πακέτο της Προίκας του Μωρού, περιλαμβάνει βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.763.

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με παιδί/παιδιά που γεννήθηκε/γεννήθηκαν από την 1ην Ιανουαρίου 2017 ή θα γεννηθούν μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και οι οποίοι είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα βάσει σχετικής έκθεσης αρμόδιου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Προϋπόθεση για την παραλαβή του πακέτου είναι η συμμετοχή στα Συνοδευτικά Μέτρα.

Συνοδευτικά Μέτρα

 • Συμμετοχή σε δίωρη παρουσίαση με θέμα «Ενίσχυση Γονικών Δεξιοτήτων»
 • Λήψη ενημέρωσης για σχέδια, προγράμματα και άλλες ευκαιρίες/τρόπους που θα μπορούσε η οικογένεια να βοηθηθεί.

Σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου καθώς και στα Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

 

Δείτε επίσης:

Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης

Προσφέρεται από την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ), που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι 6 – 7 ετών με νοητική αναπηρία ή /και άλλες διαταραχές στην ανάπτυξη.

Σκοπός είναι η πρόληψη /μείωση του βαθμού εξάρτησης που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί με νοητική αναπηρία ή /και άλλες διαταραχές στην ανάπτυξη. Η έγκαιρη παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών έχει μεταγενέστερα θετικές επιπτώσεις στην ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ως ενήλικα και στην ανακούφιση της οικογένειας από τη συνεχή φροντίδα και στήριξη.

Απασχολούνται τρεις λειτουργοί σε παγκύπρια βάση, οι οποίοι έπειτα από παραπομπή περιστατικού έρχονται σε επαφή με την οικογένεια και λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ τους και των φορέων παροχής υπηρεσιών.

Συμμετέχουν οι:

 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Παιδονευρολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάρειο ΙΙΙ, Υπουργείο Υγείας
 • Κλινική Γενετική στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάρειο ΙΙΙ, Υπουργείο Υγείας
 • Υπηρεσία Επισκεπτριών Υγείας, Υπουργείο Υγείας
 • Υπηρεσία Ειδικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων

Συνεργάζονται οι:

 • Δήμος Αραδίππου
 • Δήμος Κάτω Πολεμιδιών
 • Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου
Παραπομπή γίνεται από ιατρούς και θεραπευτές (π.χ. λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές κ.α.) του κρατικού και ιδιωτικού τομέα, εθελοντικές οργανώσεις, γονείς, σύνδεσμοι γονέων, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας κ.α

Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή παραπομπών:

Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο
Λευκωσία, Κεντρικά Γραφεία ΕΠΝΚΑ

99 540406/409
22 871325/333

22 429544
Λεμεσός/Πάφος, Δήμος Πολεμιδιών 99 540408 25 396699
Λάρνακα/Αμμόχωστος, Δήμος Αραδίππου

99 540407
24 813010

24 811072
Back to top button