Άλλες Κρατικές Υπηρεσίες

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν, για την Κύπρο, την πρώτη εφαρμογή της ιδέας του “One-Stop-Shop” για τους πολίτες, δηλαδή, την παροχή πολλών δημοσίων υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής. Πρόκειται για ένα καινοτόμο βήμα προς τη δημιουργία μίας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που να λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, παρέχοντας ψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με τα ΚΕΠ αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος  είναι να διακινούνται τα έγγραφα και να μη μετακινούνται οι πολίτες από Υπουργείο σε Υπουργείο, ή από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Την ευθύνη για την εποπτεία, συντονισμό και ανάπτυξη του θεσμού των ΚΕΠ έχει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Έντεκα χρόνια μετά τη λειτουργία του πρώτου ΚΕΠ στη Λευκωσία, ο θεσμός έχει εξελιχθεί σημαντικά σε ποικίλους άξονες. Το δίκτυο των ΚΕΠ επεκτάθηκε με τρόπο ώστε να λειτουργούν δύο ΚΕΠ στην επαρχία Λευκωσίας, ένα ΚΕΠ στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου καθώς και 2 περιφερειακά στην Πόλη Χρυσοχούς και στο Πελένδρι. Κατά την περίοδο 2011-2012 ανακαινίστηκαν τα ΚΕΠ Λευκωσίας και Λεμεσού, με σκοπό τη δημιουργία χώρων που να είναι φιλικοί προς τους επισκέπτες και ειδικά σχεδιασμένοι για αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ για τον ίδιο λόγο μεταστεγάστηκε το ΚΕΠ Λάρνακας το 2012 σε νέο κτήριο και το ΚΕΠ Λευκωσίας το 2015, σε κτήριο με πολλαπλάσιες δυνατότητες εξυπηρέτησης και άνετους χώρους στάθμευσης για όλους τους επισκέπτες.

Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕΠ δεν περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Επεκτείνεται και περιλαμβάνει, σε συστηματική βάση, την καλλιέργεια κι άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η εξυπηρέτηση πολιτών, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η επαγγελματική συμπεριφορά. Η ένταξη αξιών και αρχών στο θεσμό, όπως συνέπεια, υπευθυνότητα, διαφάνεια και χρηστή διοίκηση αποτέλεσε μέρος του σχεδιασμού και της ταυτότητας του θεσμού, ενώ είναι πάντα μέρος κάθε νέας δράσης και της καθημερινής λειτουργίας και εποπτείας των ΚΕΠ.


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Τα ΚΕΠ σήμερα προσφέρουν πέραν των 70 δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από τα ακόλουθα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων και Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Άμυνας.

Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τα ΚΕΠ προσφέρουν δύο ειδών υπηρεσίες: (α) υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου, όπως η έκδοση κάρτας νοσηλείας και πιστοποιητικού γέννησης/θανάτου και (β) υπηρεσίες για τις οποίες παραλαμβάνονται αιτήσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες για επεξεργασία και διεκπεραίωση, όπως είναι η έκδοση ταυτότητας, διαβατηρίου και άδειας οδήγησης, καθώς και η παραλαβή αιτήσεων για ένα αριθμό χορηγιών και επιδομάτων.

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα ΚΕΠ είναι συνεχές από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Εικονίδιο

Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΚΕΠ 6.62 MB

Back to top button