Άλλες Κρατικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων

Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία

Οι εργασίες του Γραφείου Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμΕΑ) επικεντρώνονται στην άρση των αρχιτεκτονικών εμποδίων από το δομημένο περιβάλλον στην διακίνηση των ατόμων με αναπηρίες.

Η απρόσκοπτη και ασφαλής διακίνηση των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κινητικότητας είναι έκφραση πολιτισμού για μια οργανωμένη κοινωνία και αποτελεί σήμερα πια για την Ευρώπη μείζον θέμα για το οποίο έχουν ψηφιστεί ειδικές Νομοθεσίες που προωθούν την απρόσκοπτη, ασφαλή και αυτόνομη πρόσβαση όλων των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 800 217

Back to top button