Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας περιλαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ Το Ελάχιστο Εγγυημένο…
Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας

Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας περιλαμβάνουν τον Τομέας Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων, το Έργο «Προίκα του Μωρού» και την Συντονιστική…
Back to top button