Άλλες Κρατικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:  
Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών

Ο  περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου…
Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων

Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων

Οι εργασίες του Γραφείου Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμΕΑ) επικεντρώνονται στην άρση των αρχιτεκτονικών εμποδίων από το δομημένο…
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν, για την Κύπρο, την πρώτη εφαρμογή της ιδέας του “One-Stop-Shop” για τους πολίτες,…
Back to top button