Υπηρεσίες ΓεΣΥ

Γενικές Πληροφορίες ΓεΣΥ

Γενικές Πληροφορίες ΓεΣΥ

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών…
Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων ΓεΣΥ

Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων ΓεΣΥ

Ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ  περιλαμβάνει όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται και παρέχονται από το σύστημα…
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας – ΟΑΥ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας – ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου…
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κυπριακών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει αποστολή να παρέχει υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, σε όλο τον πληθυσμό…
Back to top button