Υπηρεσίες ΓεΣΥ

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κυπριακών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει αποστολή να παρέχει υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, σε όλο τον πληθυσμό…
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας – ΟΑΥ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας – ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου…
Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων ΓεΣΥ

Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων ΓεΣΥ

Ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ  περιλαμβάνει όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται και παρέχονται από το σύστημα…
Γενικές Πληροφορίες ΓεΣΥ

Γενικές Πληροφορίες ΓεΣΥ

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών…
Back to top button