Νομοθεσίες

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε κατηγοριοποιημένους τους νόμους που έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί στο Κυπριακό κράτος για την προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών. Οι νόμοι αυτοί σχετίζονται με το θέμα της Υγείας, της Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προσωπικά Δεδομένα, Δικαιώματα του Παιδιού και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Υγείας

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε νομοθεσίες που σχετίζονται με θέματα υγείας.      
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε νομοθεσίες που σχετίζονται με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε νομοθεσίες που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα.
Δικαιώματα του Παιδιού

Δικαιώματα του Παιδιού

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε νομοθεσίες που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού.
Διάφορα

Διάφορα

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε διάφορες νομοθεσίες που αφορούν ασθενείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ασθενών.
Back to top button