Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνουν το Επίδομα Ασθενείας, την Σύνταξη Ανικανότητας και την Κοινωνική Κάρτα.     Διαβάστε επίσης:
Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του…
Back to top button