Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας περιλαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ Το Ελάχιστο Εγγυημένο…
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνουν το Επίδομα Ασθενείας, την Σύνταξη Ανικανότητας και την Κοινωνική Κάρτα.     Διαβάστε επίσης:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας περιλαμβάνουν τον Τομέας Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων, το Έργο «Προίκα του Μωρού» και την Συντονιστική…
Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του…
Back to top button