Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Χάρτης Δικαιωμάτων των Ασθενών

Χάρτης Δικαιωμάτων των Ασθενών

Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις. Για σκοπούς νομικής κατοχύρωσης…
Φαρμακοεπαγρύπνηση

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: Φαρμακοεπαγρύπνηση (ΦΕ) είναι η επιστήμη και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με…
Τομέας Χορήγησης Φαρμάκων

Τομέας Χορήγησης Φαρμάκων

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Στην επαρχία Λευκωσίας λειτουργούν δυο (2) νοσοκομειακά φαρμακεία, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο…
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Τα Κοινοτικά Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας παρέχουν υπηρεσίες και φροντίδα σε κοινοτικό επίπεδο, με σκοπό την…
Ταυτότητα Νοσηλείας

Ταυτότητα Νοσηλείας

Ταυτότητα Νοσηλείας εκδίδεται κατά κανόνα σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι συμπληρώνουν τρία (3)…
Στρατηγικές Υγείας

Στρατηγικές Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει τις πιο κάτω στρατηγικές υγείας:
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό (σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)…
Επιδότηση Ασθενών για Υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στον Δημόσιο Τομέα

Επιδότηση Ασθενών για Υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στον Δημόσιο Τομέα

Το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα ή δεν προσφέρονται μέσα στα χρονικά…
Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Η οδηγία 2011/24/EΕ για τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ασθενής μπορεί να…
Back to top button