Υπηρεσίες ΓεΣΥ

Γενικές Πληροφορίες ΓεΣΥ

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους.

Κύρια χαρακτηριστικά και βασικές αρχές του ΓεΣΥ είναι:

 • η καθολική κάλυψη του πληθυσμού
 • η ισότιμη μεταχείριση όλων των δικαιούχων
 • η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών φροντίδας υγείας
 • η ελεύθερη επιλογή παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας από το δικαιούχο
 • η κοινωνική αλληλεγγύη

Το ΓεΣΥ καλύπτει:

 • Φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς
 • Φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς
 • Φάρμακα
 • Εργαστηριακές εξετάσεις
 • Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας
 • Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών (ΤΑΕΠ)
 • Μεταφορά με ασθενοφόρο
 • Φροντίδα υγείας από νοσηλευτές, μαίες, κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαιτολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοπαθολόγους
 • Προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας
 • Ανακουφιστική φροντίδα υγείας και ιατρική αποκατάσταση
 • Κατ’ οίκον φροντίδα

 

Εγγραφή στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού γίνεται:

 • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοσελίδας μας ( gesy.org.cy )
 • Μέσω επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξετε

 

Τα οφέλη του ΓεΣΥ:

 • Δια βίου κάλυψη για όλους.
 • Ελεύθερη επιλογή παροχέα (ιατρού, εργαστηρίου, φαρμακείου κλπ).
 • Ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις.
 • Οικονομική προστασία από δαπανηρές υπηρεσίες υγείας.
 • Ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα μέσω Προσωπικού Ιατρού με έμφαση στην πρόληψη.
 • Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους χρόνιους ασθενείς μέσω του μακροχρόνιου παραπεμπτικού προς ειδικούς ιατρούς και τις επαναλαμβανόμενες συνταγές.
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα ιατρικά σας δεδομένα μέσα από την Πύλη Δικαιούχων
 • Ετήσια οροφή στις συμπληρωμές (150 ευρώ για το γενικό πληθυσμό , 75 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, λήπτες ΕΕΕ και παιδιά μέχρι 21 ετών).
 • Δικαίωμα σε υπηρεσίες υγείας σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΓεΣΥ:

Απευθείας πρόσβαση στον προσωπικό σας ιατρό και αυτός θα σας παραπέμπει  στους υπόλοιπους πάροχους υγείας, δηλαδή σε ειδικό ιατρό, σε εργαστήριο για εργαστηριακές εξετάσεις σε άλλους επαγγελματίες υγείας και θα εκδίδει συνταγές για φάρμακα.

Εσείς θα αποτείνεστε στον ειδικό ιατρό της επιλογής σας εφόσον το παραπεμπτικό θα αναφέρει ειδικότητα (πχ καρδιολογία)  και όχι όνομα συγκεκριμένου ιατρού. Το ίδιο ισχύει και για τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα φάρμακα σας όπου και πάλι  επιλέγετε ελεύθερα το εργαστήριο ή το φαρμακείο στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε. Επιπλέον για διευθέτηση ραντεβού σε ειδικό γιατρό του ΟΚΥπΥ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του οργανισμού νοουμένου ότι υπάρχει παραπεμπτικό από προσωπικό ιατρό. https://shso.org.cy/

Ο ειδικός ιατρός επίσης θα σας εκδίδει παραπεμπτικά για άλλες ιατρικές ειδικότητες καθώς και για εργαστηριακές εξετάσεις. Θα σας εκδίδει επίσης συνταγές για  ειδικά φάρμακα που εμπίπτουν στην ειδικότητα του. Η επιλογή του παροχέα και πάλι είναι ελεύθερη.

 

Ώρες λειτουργίας ιατρείων προσωπικών και ειδικών ιατρών:

Ο κάθε ιατρός/ιατρικό κέντρο καθορίζει τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου του. Απευθυνθείτε στον ιατρό σας για να ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας του.

 

Αλλαγή προσωπικού ιατρού

Το κάθε άτομο έχει το δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού αφού παρέλθουν 6 μήνες από την εγγραφή του σε αυτόν.

Παιδιά-δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους μπορούν να αλλάζουν παιδίατρο πιο συχνά ως ακολούθως:

 • Παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου όποτε το επιθυμούν.
 • Παιδιά που έχουν συμπληρώσει τους 3 μήνες της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου μια φορά κάθε 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου.

 

Ισχύς παραπεμπτικών προς ειδικούς ιατρούς:

Από  προσωπικό ιατρό  προς ειδικό ιατρό – το κανονικό παραπεμπτικό ισχύει  για 2 συνολικά  επισκέψεις και 3 μήνες ενώ το μακροχρόνιο παραπεμπτικό ισχύει για 12 επισκέψεις και 12 μήνες. Το παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις προς ακτινολόγους, πυρηνικούς ιατρούς, κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους άλλους επαγγελματίες υγείας ισχύει για 30 μέρες.

Από  ειδικό ιατρό προς άλλη ιατρική ειδικότητα – το παραπεμπτικό ισχύει για 3 συνολικά  επισκέψεις και 3 μήνες. Το παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις προς ακτινολόγους, πυρηνικούς ιατρούς, κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους ισχύει για 30 μέρες.

 

Πρόσβαση χρόνιων ασθενών σε ειδικούς ιατρούς:

Οι χρόνιοι ασθενείς μπορούν με τη χρήση μακροχρόνιου παραπεμπτικού που εκδίδει ο προσωπικός τους ιατρός να επισκέπτονται το ειδικό ιατρό της επιλογής τους. Το μακροχρόνιο παραπεμπτικό ισχύει για 12 επισκέψεις και 12 μήνες με δυνατότητα επανέκδοσης σε περίπτωση εξάντλησης πριν το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Διάθεση φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις:

Στα πλαίσια του ΓεΣΥ εκδίδονται επαναλαμβανόμενες συνταγές οι οποίες ισχύουν μέχρι 6 μήνες. Κατά την διάρκεια αυτή,  οι χρόνιοι ασθενείς επισκέπτονται κάθε μήνα το φαρμακείο της επιλογής τους (εφόσον είναι συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ) για εκτέλεση της συνταγής, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν ξανά τον ιατρό τους.

Ο κατάλογος των φαρμάκων που καλύπτονται από το ΓεΣΥ είναι διαθέσιμος διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ https://www.gesy.org.cy κάτω από την κατηγορία «Παροχείς» επιλέγοντας «Φάρμακα- Ενημέρωση». Οι οποιεσδήποτε ανανεώσεις των φαρμάκων αναρτώνται επίσης  στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας:

Οι ασθενείς λαμβάνουν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας με τον ίδιο τρόπο που ισχύει πριν την έναρξη του ΓεΣΥ, δηλαδή αν κάποιος είναι δικαιούχος του δημοσίου θα λαμβάνει  δωρεάν υπηρεσίες από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αν δεν είναι δικαιούχος του δημοσίου, θα λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες, που είναι προς το παρόν εκτός ΓεΣΥ, με προσωπικά του έξοδα ή  μέσω  ιδιωτικής ή ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Συμπληρωμές:

Επισκέψεις στον Προσωπικό Ιατρό είναι δωρεάν δεδομένου ότι αυτές λαμβάνουν χώρα εντός των καθορισμένων ωραρίων του κάθε Προσωπικού Ιατρού και δεν υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό επισκέψεων ανά έτος ανά ηλικιακή ομάδα (βλ. πίνακα A).

Σε περίπτωση που ο ασθενής υπερβεί τον αριθμό αυτό τότε ο προσωπικός ιατρός δύναται να απαιτήσει από τον ασθενή να καταβάλει το ποσό των €15 ανά επίσκεψη. Από την καταβολή του ποσού αυτού εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους.

Πίνακας Α
Ηλικία δικαιούχου Αριθμός δωρεάν επισκέψεων
0-1 10
1-3 8
3-5 7
6-10 4
11-18 3
18-40 4
41-50 6
51-65 8
>65 10

Η συνολική μέγιστη δυνατή χρέωση ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων είναι δέκα ευρώ (10€).Για τις συμπληρωμές που αναφέρονται στον Πίνακα Β, υπάρχει ετήσια οροφή συμπληρωμών ανά άτομο η οποία έχει ως εξής:

 • Γενικός Πληθυσμός: €150
 • Χαμηλοσυνταξιούχοι, Λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ, Παιδιά μέχρι 21 ετών: €75
Πίνακας Β

Υπηρεσίες Υγείας

Ύψος Συμπληρωμής
Ανά επίσκεψη σε ειδικό ιατρό (με παραπεμπτικό από προσωπικό ιατρό). Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται Ακτινολόγοι, Κυτταρολόγοι και Παθολογοανατόμοι  

€6

Επίσκεψη σε γυναικολόγο ή μαιευτήρα, για γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους

€6

Ανά φαρμακευτικό προϊόν €1
Ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υγειονομικό είδος €1
Ανά εργαστηριακή εξέταση ή ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων €1
Ανά υπηρεσία φροντίδας υγείας που διενεργείται από ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην Ακτινολογία/ Ακτινοδιαγνωστική €10
Ανά επίσκεψη σε νοσηλευτή ή μαία €6
Ανά επίσκεψη σε άλλο επαγγελματία υγείας €10
Ανά επίσκεψη σε ΤΑΕΠ €10

Όταν κατά τη διάρκεια του έτους ο δικαιούχος καταβάλει τα πιο πάνω ποσά, ανάλογα με την κάθε κατηγορία, σταματά να καταβάλλει πλέον συμπληρωμές μέχρι τη λήξη του έτους.

Εκτός από τις συμπληρωμές, όταν αποτείνεστε στον ειδικό ιατρό απευθείας χωρίς παραπεμπτικό, θα καταβάλλετε συνεισφορά Ι, δηλαδή 25 ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου καταβάλλεται συνεισφορά Ι δεν θα καταβάλλεται συμπληρωμή (6 ευρώ) για την ίδια επίσκεψη.

Η απευθείας πρόσβαση σε γυναικολόγους και μαιευτήρες για γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, δεν θα χρεώνεται με συνεισφορά Ι, δηλαδή δεν θα καταβάλλετε το ποσό των 25 ευρώ (θα καταβάλλεται το ποσό συμπληρωμής των 6 ευρώ).

Στις περιπτώσεις όπου επισκέπτεστε τον προσωπικό ή ειδικό ιατρό σας μετά τις 8:00 μ.μ., και οποιαδήποτε ώρα τα σαββατοκύριακα ή τις δημόσιες αργίες, ο γιατρός δύναται να σας χρεώσει μέχρι 25 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλεται άλλο ποσό για την ίδια επίσκεψη.

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου επιλέγετε ακριβότερο φάρμακο από αυτό που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, θα καταβάλλετε συνεισφορά II, η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του φαρμάκου που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ και της τιμής του φαρμάκου που επιλέγετε. Η συνεισφορά ΙΙ θα καταβάλλεται επιπρόσθετα της συμπληρωμής.

Συνεισφορές:

Πέραν των συμπληρωμών καταβάλλονται και συνεισφορές στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Πίνακας Γ

Υπηρεσίες Υγείας

Ύψος Συνεισφοράς

Επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, χωρίς παραπεμπτικό

€25

Επίσκεψη σε προσωπικό ή ειδικό ιατρό μετά τις 20.00, Σαββατοκύριακα και αργίες

Μέχρι €25

Επιλογή ακριβότερου φαρμάκου από αυτό που αποζημιώνει το ΓεΣΥ

Ο ασθενής καλείται να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ της τιμής των 2 φαρμάκων συν €1 συμπληρωμής ανά προϊόν

 

Εμβολιασμοί:

Το ΓεΣΥ καλύπτει υπηρεσίες εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα. Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο παιδίατρος/προσωπικό ιατρός για ενήλικες χρεώνει κατά την κρίση του όπως γίνεται και σήμερα.

 

Προληπτικές εξετάσεις:

Οι προληπτικές εξετάσεις καλύπτονται από το Σύστημα εφόσον υπάρξει παραπομπή σε αυτές από  ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ και στη βάσει πρωτοκόλλων ή και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που καθορίζονται από τον ΟΑΥ σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Back to top button