Υπηρεσίες ΓεΣΥ

Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων ΓεΣΥ

Ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ  περιλαμβάνει όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται και παρέχονται από το σύστημα προς τους δικαιούχους του είτε μέσω φαρμακείων του ΟΚΥπΥ είτε από Ιδιωτικά Φαρμακεία.

Ο ΚΦΠ ανανεώνεται μετά από προσθήκη νέων προϊόντων.

Οι γιατροί καθώς και οι εισαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων μπορούν, μέσω αιτήματος τους στον ΟΑΥ (Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας), να ζητήσουν την ένταξη νέων προϊόντων στον κατάλογο.

Κατεβάστε τον κατάλογο
Back to top button