Υπηρεσίες ΓεΣΥ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας – ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση (Κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι) και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή και την ασφάλιση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.

Αποστολή του Οργανισμού είναι η εφαρμογή του ΓεΣΥ, ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, το οποίο βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της καθολικότητας, τόσο από πλευράς κάλυψης όσο και από πλευράς χρηματοδότησης, και το οποίο αντανακλά τις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες.

Πέραν της εφαρμογής του ΓεΣΥ οι κύριες αρμοδιότητες του Οργανισμού είναι να διαχειρίζεται το Ταμείο του ΓεΣΥ, να εξασφαλίζει πρόσβαση και παροχή στους δικαιούχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις και να συμβάλλεται με τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης

Μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης στο 17000 για κλήσεις από Κύπρο και στο +35722017000 για κλήσεις από εξωτερικό

 

Pharma Complaints

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπου οι δικαιούχοι του συστήματος μπορούν να εκφράσουν τα παράπονα τους σχετικά με θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Οι δικαιούχοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτή την διεύθυνση. pharmacomplaints@hio.org.cy

Back to top button