Υπηρεσίες ΓεΣΥ

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κυπριακών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει αποστολή να παρέχει υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, σε όλο τον πληθυσμό της Κύπρου, με άριστη ποιότητα κλινική, υπηρεσία και πρόσβαση. Έχει σαν όραμά του να γίνει ένας αυτόνομος, αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος πάροχος δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του (πλήρους) φάσματος των αναγκών υγείας του πληθυσμού, εστιάζοντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό μέσω της συνεχούς έρευνας και εκπαίδευσης. Βασική στρατηγική είναι η παροχή αποτελεσματικών, κατάλληλων και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ, το οποίο θα διαχειρίζεται σε πιο επαγγελματική βάση, με νέο σύστημα κεντρικής διακυβέρνησης, διευθυντικών ομάδων νοσοκομείων, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχικής υγείας, καθώς και ασθενοφόρα, όλα αλληλοσυνδεόμενα προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ικανοποίηση των ασθενών, μέσω της αξιόπιστης αποδοτικότητας, της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ποιότητας, της επικοινωνίας και της συνεχούς αξιολόγησης.  Όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια, κλινικά εργαστήρια, και πάροχοι υγείας που είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ υπάγονται στον ΟΚΥπΥ.

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +357 22605734
Fax: +357 22605623
Ηλ. Διεύθυνση: info@shso.org.cy

Ιστοσελίδα

 

Νοσοκομεία ΟΚΥπΥ

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Για πληροφορίες: 22 603000

Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
Για πληροφορίες: 22405000

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Για πληροφορίες: 25801100

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Για πληροφορίες: 24800500

Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
Για πληροφορίες: 23200000

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Για πληροφορίες: 26803100

Νοσοκομείο Τροόδους
Για πληροφορίες: 25806700

Νοσοκομείο Πόλις Χρυσοχούς
Για πληροφορίες: 26821800, 26821817

 

Διεύθυνση πρωτοβάθμιας Υπηρεσίας Φροντίδας-Κέντρα Υγείας

Ο ΟΚΥπΥ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο Π.Ι. Παγκύπρια οι οποίοι εργοδοτούνται σε 38 Κέντρα Υγείας που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει υπό την ευθύνη της τη διαχείριση των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.), η στελέχωση των οποίων εκτός από Π.Ι. περιλαμβάνει έμπειρο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Οι Π.Ι. και οι νοσηλευτές στα Κ.Υ. αντιμετωπίζουν οξέα περιστατικά, αλλά και καταστάσεις που απαιτούν βραχεία νοσηλεία (χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, ενδομυϊκών ή ενδοφλέβιων φαρμάκων, οξυγόνου και χρήση νεφελοποιητή), ενώ διενεργείται καθημερινά όπως αιμοληψία, αλλαγές πληγών, αφαίρεση ραμμάτων, εμβολιασμοί και Ηλεκτροκαρδιογραφήματα. Επίσης, σε κάποια Κ.Υ. λειτουργεί ιατρείο συμβουλευτικής για το σακχαρώδη διαβήτη.

Κέντρα Υγείας – Ιστοσελίδα

 

Διεύθυνση Ασθενοφόρων

Για ασθενοφόρο καλώ μέσω του 112 (το οποίο χειρίζεται η αστυνομία) ή απευθείας στο Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλ. 22887171

Ιστοσελίδα

 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Οι στόχοι είναι η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και η προώθηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους τομείς της διαγνωστικής αξιολόγησης, θεραπευτικών παρεμβάσεων και δράσεων αποκατάστασης.

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, η ΔΥΨΥ σε  συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού και τις άλλες Διευθύνσεις του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, άλλα  Υπουργεία και Υπηρεσίες, ΜΚΟ και οργανωμένους φορείς, εφαρμόζει πολιτικές και αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα που προάγουν την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στο παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.

Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, η ΔΥΨΥ οργανώνει και λειτουργεί υπηρεσίες και δομές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού, των γενικά αποδεκτών επιστημονικών εξελίξεων στο τομέα της ψυχικής υγείας και των κατευθυντηρίων οδηγιών διεθνών συναφών οργανισμών με την δυνατότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.

Βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της ΔΥΨΥ αποτελούν η βελτίωση στην προσβασιμότητα, η εξασφάλιση ολοκληρωμένου φάσματος παροχής υπηρεσιών, ο συντονισμός και η συνέχεια στη φροντίδα, η επαρκής αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και παρεμβάσεων, η ισότητα στην παροχή φροντίδας με βάση τις ανάγκες των ασθενών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιστοσελίδα

 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Έφηβων που λειτουργούν σε κάθε Επαρχία παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν τη διαγνωστική αξιολόγηση παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους, θεραπευτική παρακολούθηση, θεραπευτικά προγράμματα, κατ΄ οίκον (κοινοτικές) επισκέψεις, συμβουλευτική γονέων και σε μικρότερο βαθμό ατομική ψυχοθεραπεία.

Ιστοσελίδα
Back to top button