Ημι-κρατικοί Οργανισμοί

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Προσφέρονται Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για υπηρεσίες διαδικτύου καθώς και κινητής τηλεφωνίας σε άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως:

  • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία(π.χ. μυοπάθειες, κατά πλάκα σκλήρυνση, εγκεφαλοπάθειες ή άλλες μυοπάθειες που βρίσκονται στο διάστημα πριν από την καθήλωσή τους σε τροχοκάθισμα ή είναι καθηλωμένοι σε τροχοκάθισμα)
  • Κωφοί και κωφάλαλοι
  • Τυφλοί
  • Άτομα με νοητική καθυστέρηση / υστέρηση

Δικαιούχοι:  Πολίτες που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο, όπως αυτή ορίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παροχή: Μειωμένες τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Έντυπα αίτησης διατίθενται στα cytashop παγκύπρια.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση απαιτούμενων πιστοποιήσεων / βεβαιώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο 132 (Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

 

Back to top button