Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα - ΜΚΟ

Αροδαφνούσα

Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» διαθέτει 15 κλίνες νοσηλείας για:

  1. Έλεγχο πόνου και άλλων συμπτωμάτων από την ασθένεια
  2. Ψυχολογική στήριξη
  3. Κοινωνική στήριξη
  4. Φυσιοθεραπεία
  5. Φιλοξενία ενόσω υποβάλλεται ο ασθενής σε θεραπεία στα ογκολογικά κέντρα
  6. Φιλοξενία για ξεκούραση της οικογένειας
  7. Φροντίδα τελικού σταδίου της νόσου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα:
Ιστοσελίδα Κέντρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 446222
Τηλεομοιότυπο: 22 316 822
Διεύθυνση: Παρασκευά Ιωάννου 2, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@anticancersociety.org.cy

 

Related Articles

Back to top button