Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα - ΜΚΟ

Καραϊσκάκειο

Το Καραϊσκάκειο `Ίδρυμα είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία  τόσο στα ανθρωπιστικά όσο και στα επιστημονικά δρώμενα της Κύπρου. Έχει οργανώσει ένα διεθνώς καταξιωμένο Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών, πρώτο σε αναλογία πληθυσμού ανά την υφήλιο, ένα Δημόσιο Αρχείο Αίματος Ομφάλιου Λώρου και ένα δίκτυο σύγχρονων διαγνωστικών εργαστηρίων με στόχο τη συνεχή και αξιόπιστη στήριξη των ασθενών με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.

Δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της επιστημονικής του βάσης, την ανάπτυξη των υπηρεσιών του αλλά και την εισαγωγή νέας τεχνογνωσίας.

Μέσα από τη διεθνή του δικτύωση, την έρευνα και την καινοτομία, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σ’ ένα σύγχρονο περιφερειακό επιστημονικό κέντρο αριστείας, το οποίο θα πρωταγωνιστεί μαζί με τους συνεργάτες του στη μάχη κατά της λευχαιμίας.

Οι δραστηριότητες  του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος εστιάζονται στη στήριξη των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες και άλλες συναφείς παθήσεις.

Το Κυπριακό Αρχείο ∆οτών Μυελού των Οστών, ως µέλος της ∆ιεθνούς Τράπεζας ∆οτών Μυελού Οστών, δίνει την ευκαιρία στους εθελοντές δότες να προσφέρουν µόσχευµα σε οποιοδήποτε ασθενή στον κόσμο χρήζει µμεταμόσχευσης µυέλου των οστών και αναζητεί δότη, όπως και στους Κύπριους ασθενείς την ευκαιρία να λάβουν µόσχευµα από εθελοντές δότες άλλης χώρας.

Το Αρχείο έχει εξασφαλίσει διαπίστευση από την ∆ιεθνή Ένωση Αρχείων ∆οτών (WMDA) από το 2008.

Το 2005, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, τη Γυναικολογική Εταιρεία Κύπρου και µε χρηµατοδότηση 10 Ροταριανών Οµίλων, το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα δηµιούργησε το «∆ηµόσιο Ροταριανό Αρχείο Οµφαλοπλακουντιακών Μοσχευµάτων». Ένα ∆ηµόσιο Αρχείο Αίµατος Οµφάλιου Λώρου (ΑΟΛ) που δίνει περισσότερες πιθανότητες στους ασθενείς, ιδιαίτερα σε µικρά παιδιά που πάσχουν από λευχαιµία, ή άλλες αιµατολογικές κακοήθειες και χρειάζονται µεταµόσχευση, να βρουν ιστοσυµβατό δότη και να προχωρήσουν στη µεταµόσχευση.

Το αρχείο λειτουργεί σε µια εθελοντική και µη-κερδοσκοπική βάση, όπως το Αρχείο ∆οτών Μυελού των Οστών, µε στόχο το δηµόσιο συµφέρον και τη κοινωνική προσφορά.

Με ένα δίκτυο εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαστηρίων, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών, ανέπτυξε και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων διαγνωστικής αιματοογκολογίας. Τα εργαστήρια είναι στελεχωμένα με άριστα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα, παρέχοντας  έτσι σφαιρική και ολοκληρωμένη εργαστηριακή υποστήριξη στους ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές παθήσεις.

Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της επιστημονικής του βάσης,την ανάπτυξη των υπηρεσιών του, την εισαγωγή  και εφαρμογή  νέας τεχνολογίας και γνώσης και την εξασφάλιση  οικονομικών πόρων για την αδιάλειπτη αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών του.

Το 2008 προχώρησε  στην ίδρυση του Κέντρου Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών, που αποτελεί τον ερευνητικό άξονα του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Με συνεργάτες παγκοσμίου κύρους ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα από την Κύπρο και το Εξωτερικό όπως τα Πανεπιστήμια  Κύπρου, Κέιμπριτζ, Σάρεϋ, Αθήνας και Πάτρας.  Το Κέντρο ασχολείται  μ’ ένα ευρύ  φάσμα  θεμάτων  επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η μελέτη των αιματολογικών κακοηθειών, η συνεχής επιστημονική ανάπτυξη του τομέα της εργαστηριακής αιματοογκολογίας και η αποτελεσματική υποστήριξη των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος:

Ιστοσελίδα ιδρύματος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 772700
Τηλεομοιότυπο: 22 772888
Διεύθυνση: Λεωφόρος Νίκανδρου Παπαμηνά 15, 2032 Λευκωσία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Διοίκηση: admin@karaiskakio.org.cy
Αρχείο Δοτών: cybmdr@karaiskakio.org.cy
Δημόσιες Σχέσεις: info@karaiskakio.org.cy

Related Articles

Back to top button