Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα - ΜΚΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Η Συνομοσπονδία υπάρχει και λειτουργεί με επιτυχία από το 1984 που ιδρύθηκε στην Κύπρο. Η ΚΥΣΟΑ σήμερα κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου στα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία και αγωνίζεται για την προώθηση μέτρων που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η Συνομοσπονδία έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην ισότητα των ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία των κρατών μελών στο διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΡΓΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό σεμινάριο στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος
    «Ακτιβιστές και Συνήγοροι των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία».
  • Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  • Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας
  • Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα – Κύπρος»
  • Υλοποίηση έργου Καθολική Προσβασιμότηταστα Άτομα με Αναπηρία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα:

Ιστοσελίδα ΚΥΣΟΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22 318465 – 22 311602
Τηλεομοιότυπο: 22 318463
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ccod-kysoa@cytanet.com.cy
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 21, διαμ. 1, ισόγειο, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία

 

 

 

Related Articles

Back to top button