Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα - ΜΚΟ

Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Το Μέλαθρον είναι  βαθιά καταξιωμένο στη συνείδηση του κυπριακού ελληνισμού και χαίρει μεγάλης εκτίμησης και εκτός Κύπρου. Είναι ένα πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο με προσωπικό πέραν των 100 ατόμων, καταρτισμένο και έμπειρο, που προσφέρει, με υποδειγματικό τρόπο, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς.

Μέχρι σήμερα, το Μέλαθρο έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες συνανθρώπους μας και στόχος του είναι να επεκτείνει συνεχώς τις υπηρεσίες του σε πιο πολλούς πάσχοντες.

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

1.  Ιατρικό Κέντρο, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

  • Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάσταση
  • Εξωτερικά Ιατρεία
  • Χημείο
  • Ακτινολογικό
  • Δελτία Υγείας Αθλητών


2. Στέγη Ηλικιωμένων


Δικαιούχοι των υπηρεσιών του Μελάθρου, πέραν των αγωνιστών του 1955-59, είναι όσοι αγωνίστηκαν στους υπέρ ελευθερίας αγώνες της Κύπρου, Κύπριοι και Ελλαδίτες, οι συγγενείς των πεσόντων και αγνοουμένων και άλλοι.  Επίσης το Μέλαθρο είναι ανοικτό για όλους τους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μελάθρου:
Ιστοσελίδα Μελάθρου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25 872287 – 25 775555
Τηλεομοιότυπο: 25 774040
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: maeoka@cytanet.com.cy
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Ιατρικόν Κέντρο – Μονάδα, Αποκατάστασης – Στέγη Ηλικιωμένων, Παλώδια, Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός

 

 

Related Articles

Back to top button