Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα - ΜΚΟ

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

Το 1973 συστάθηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η ουσιαστική συμβολή του ΠΣΕ σε θέματα της αρμοδιότητας του, οδήγησε το κράτος να του προσφέρει με την ψήφιση του ‘Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου’ (152/89) την αναγκαία νομική υπόσταση για να ασκεί πιο αποτελεσματικά το ρόλο του. Η συνεχής επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμα του για τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του για να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο και τις ευθύνες του. Για αυτό το 2006 ψηφίστηκε ο ‘Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 61(Ι)/2006’ με τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και απόκτησε καινούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας αλλά και καινούριες ευθύνες.

Το ΠΣΣΕ παρέχει ένα ευρύ φάρμα υπηρεσιών όπως:

 • Υπηρεσία ετοιμασίας πρότυπων εγγράφων
 • Υπηρεσία παροχής υποδομής και εξοπλισμού
 • Υπηρεσία προβολής του εθελοντικού τομέα
 • Υπηρεσία συμβουλευτικής και τεχνικής καθοδήγησης
 • Οικονομική στήριξη
 • Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων
 • Υπηρεσία Κατάρτισης
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης

To ΠΣΣΕ διαθέτει επίσης το  Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης & Έρευνας (ΚΕΑΕ), το οποίο  είναι πιστοποιημένο Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Κέντρο προωθεί τη  συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του έμμισθου προσωπικού, των στελεχών των διοικητικών συμβουλίων και των εθελοντών των οργανώσεων μελών του, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων.

Αποστολή ΚΕΑΕ

 • Διάγνωση & αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης στις εθελοντικές οργανώσεις.
 • Συστηματική κατάρτιση & ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των εθελοντικών οργανώσεων.
 • Εισαγωγή νέων αντιλήψεων, μεθόδων & πρακτικών για αναβάθμιση της λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων.
 • Προώθηση της επιστημονικής έρευνας & εκπόνηση μελετών ως υπόβαθρου για τη χάραξη & άσκηση της πολιτικής του ΠΣΣΕ και την περαιτέρω αναβάθμιση του οργανωμένου εθελοντισμού στην Κύπρο.
 • Συνεργασία με ειδικά καταρτισμένους και πεπειραμένους εκπαιδευτές και επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του κέντρου:
Ιστοσελίδα ΚΕΑΕ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 514 786
Τηλεομοιότυπο: 22 514 788
Διεύθυνση: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@volunteerism-cc.org.cy

 

Related Articles

Back to top button