Νομοθεσίες

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε νομοθεσίες που σχετίζονται με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εικονίδιο

Ο Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 (Ν. 127(I)2000) 594.12 KB

Εικονίδιο

Ο Περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 (Ν. 8/1991) 1.27 MB

Εικονίδιο

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (Ν. 109(I)2014) 757.62 KB

Εικονίδιο

Ο Περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμος του 2011 (Ν. 11(I)2011) 103.11 KB

Εικονίδιο

Ο Περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμος του 1980 (Ν. 36/1980) 868.12 KB

Εικονίδιο

Ο Περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή (N.17/88) 237.09 KB

Εικονίδιο

Ο Περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006 (Ν. 143(I)2006) 114.10 KB

Εικονίδιο

Ο Περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2016 (N.46(I)2016) 30.23 KB

Εικονίδιο

Ο Περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 (Ν. 8(III)2011) 3.28 MB

Εικονίδιο

Ο Περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, Νόμος του 2000 (Ν. 103(I)2000) 132.37 KB

Εικονίδιο

Ο Περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 (Ν. 25(I)1995) 876.26 KB

    Related Articles

    Δείτε επίσης
    Close
    Back to top button