Οργανωμένα Σύνολα Ασθενών

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος & Φίλων Κύπρου

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που έχει ως επίκεντρο τη βοήθεια ασθενών με ηπατικές διαταραχές. Θεμελιώδης στόχος του είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού, επιμέρους κοινωνικούς φορείς και ομάδες για το αυξανόμενο πρόβλημα των ιογενών ηπατιτίδων, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.

Όραμα και βάση του ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρόνιων πασχόντων και ιδιαίτερα της ευκολότερης πρόσβασης σε διαγνωστικές εξετάσεις και φαρμακευτικές αγωγές.

Η δράση του Συνδέσμου είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης των μελών του και η χρηματοδότησή του βασίζεται σε χορηγίες ιδιωτών ή άλλων ιδρυμάτων. Η δράση των μελών έχει στόχο την ταμειακή ενίσχυση του Συνδέσμου μέσα από δημόσια και άλλα κοινωνικά προγράμματα και εκδηλώσεις.

Στόχοι Συνδέσμου:

  • Eνημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού, σε επιμέρους ομάδες και κοινωνικούς φορείς για το αυξανόμενο πρόβλημα των ιογενών ηπατιτίδων, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.
  • Την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρόνιων πασχόντων ασθενών και ιδιαίτερα της ευκολότερης πρόσβασης σε διαγνωστικές εξετάσεις και φαρμακευτικές αγωγές. Σε συνεργασία με την επιστημονική μας ομάδα την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών που διαγνώστηκαν με ηπατολογικά προβλήματα.
  • Τη δημιουργία μιας ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για την άμεση επικοινωνία του κοινού με επιστημονικά μέλη του Συνδέσμου.
  • Τη δημιουργία ενός ταμείου οικονομικής ενίσχυσης αυτών των ασθενών.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: promitheas-liver.cy@hotmail.com

Related Articles

Back to top button