Οργανωμένα Σύνολα Ασθενών

Σύνδεσμος Ασθενών με Μυασθένεια Gravis

O Σύνδεσμος Ασθενών με Μυασθένεια Gravis ιδρύθηκε στις 6 Ιουλίου 2005 στη Λευκωσία. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από μέλη του Συνδέσμου όπου εργάζονται εθελοντικά για την προώθηση των σκοπών του.

Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία Συνδέσμου για Ασθενείς με Μυασθένεια Gravis προέκυψε από τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από αυτή τη σπάνια ασθένεια.

Βασικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι :

  • Η εξασφάλιση και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και βοήθειας στα μέλη μας.
  • Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.
  • Η διεκδίκηση από το κράτος και την κοινωνία ενεργούς συμπαράστασης προς τα μέλη μας. Η στενή επαφή και η συνεργασία των μελών του Συνδέσμου.

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου είναι η διεξαγωγή διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση και τη συλλογή χρημάτων για ενίσχυση του Ταμείου του Συνδέσμου. Όλα τα έσοδα χρησιμοποιούνται  για τους σκοπούς και την πραγμάτωση των επιδιωκόμενων στόχων του Συνδέσμου.

Στόχοι του Συνδέσμου

  • Η εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία θα βοηθήσουν τα μέλη τους για καλύτερη ποιότητα ζωής.
  • Tην επανένταξη τους μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης στο κοινωνικό σύνολο.
  • Tην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα που δημιουργεί η ασθένεια.
  • Να οργανώνει συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις με σκοπό την ενημέρωση τόσο των ασθενών όσο και των συγγενών σε θέμα γύρω από την ασθένεια.
  • Να διοργανώνει συναντήσεις για γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, εκδρομές, καθώς και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Iστοσελίδα: www.mgcyprus.com
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 70006717
Τηλεομοιότυπο: 25422591
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: myasthenia.gravis@cytanet.com.cy

Related Articles

Back to top button