Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό (σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και καλύπτει επείγοντα ιατρικά περιστατικά στο κρατικό σύστημα υγείας της χώρας.

Δικαιούχοι είναι όσοι είναι δικαιούχοι Ταυτότητας Νοσηλείας καθώς και κάτοχοι Ταυτότητας Νοσηλείας λόγω ανικανότητας για εργασία, η οποία εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έντυπα αίτησης διατίθενται στο Υπουργείο Υγείας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

Αίτηση - Ευρωπαΐκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας 211.61 KB

 

Related Articles

Back to top button