Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Ταυτότητα Νοσηλείας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/diekdiko.org.cy/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 58

Ταυτότητα Νοσηλείας εκδίδεται κατά κανόνα σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι συμπληρώνουν τρία (3) χρόνια εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο είχαν υποχρέωση.

‘Άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά μπορούν να υποβάλλουν γραπτό αίτημα και συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης για αξιολόγηση από το Υπουργείο Υγείας και προώθηση στον Υπουργό για κατ’ εξαίρεση έγκριση.

Οι δικαιούχοι Ταυτότητας Νοσηλείας εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Άτομα χωρίς εξαρτώμενους των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €15,400.00.
 • Μέλη οικογενειών των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €30,750,00, αυξανόμενο κατά €1,700.00 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
 • Άνεργοι που αναζητούν εργασία μέσω του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
 • Άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα, Μέρος Ι (Α) του Κανονισμού 8 .
 • Άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα, Μέρος Ι (Β) του Κανονισμού 8 εάν το εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα €150.000.

Ταυτότητα Νοσηλείας (Ειδική Κατηγορία) χορηγείται στα άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα,  Μέρος  ΙΙ  του  Κανονισμού  8  εάν  το  εισόδημα  της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα € 150.000 (Παράρτημα 2).

Έντυπα αίτησης διατίθενται στο Υπουργείο Υγείας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας  και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά Έντυπα

Icon

Αίτηση για Ταυτότητα Νοσηλείας 579.00 KB


Έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας

Έκτος Πίνακας

Μέρος Ι

 A. Κατηγορίες ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι, ανεξάρτητα από εισόδημα:

 1. Νεφροπαθείς υποβαλλόμενοι σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή αιμοδιύλιση
 2. Ασθενείς με μεσογειακή αναιμία (θαλασσαιμία, αναιμία Cooley)
 3. Ασθενείς με συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις (αιμορροφιλία, Ανινοδογοναιμία V. Willebrand, Glanzman, ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, κ.λ.π.)
 4. Μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων ή μυελού των οστών
 5. Παραπληγικοί και τετραπληγικοί
 6. Οικογενής Μεσογειακός πυρετός.

 

Β. Κατηγορίες ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι εάν το εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα € 150.000:

 1. Ασθενείς με κατά πλάκας σκλήρυνση
 2. Μυοπαθείς (βαριά μυασθένεια – Gravis, κληρονομικές μυοπάθειες)
 3. Ασθενείς με νόσο Αλτζχαϊμερ
 4. Ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία
 5. Ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα (ιδιοπαθής πολυκυτταραιμία, μυελοϊνωση, ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση)
 6. Ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, απλαστική αναιμία
 7. Ασθενείς με χρόνια ανοσοποιητική ανεπάρκεια
 8. Ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες που είτε χρήζουν χειρουργικής, επεμβατικής αντιμετώπισης είτε δημιουργούν αιμοδυναμικές διαταραχές, είτε χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης (follow up)
 9. Ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια (μεγαλακρία, νανισμός, άποιος διαβήτης)
 10. Ασθενείς με κυστική ίνωση
 11. Αυτιστικοί
 12. Διαβητικοί με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη που εμφανίστηκε μέχρι την ηλικία των σαράντα (40) ετών
 13. Ασθενείς με συγγενείς σωματικές ανωμαλίες.

Έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας

Έκτος Πίνακας

Μέρος ΙΙ

 

Κατηγορία Υπηρεσίες παρεχόμενες δωρεάν
(1) Καρκινοπαθείς και ασθενείς με κακοήθη νόσο του αίματος: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Υπηρεσίες και όλα τα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου και των επιπλοκών του

(2) Ασθενείς με θρομβοφιλία: Όλα τα φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις σχετικές με την πάθηση.
(3) Διαβητικοί που δεν καλύπτονται από το Μέρος Ι, Β: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα για το διαβήτη και αναλώσιμα για τον έλεγχο της γλυκόζης.

(4) Ρευματοπαθείς περιλαμβανομένων ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Οι σχετικές με την ασθένεια εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις και τα σχετικά φάρμακα.

 

(5) Επιληπτικοί: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την επιληψία.

(6) Ασθενείς με νόσο Parkinson: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα και εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για τη νόσο.

(7) Ασθενείς με Ηπατίτιδα Β και Γ: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα και εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια

(8) Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (Ελκώδης Κολίτις και Νόσος του Crohn): Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια.

(9) Ψυχικά ασθενείς (με την έννοια του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου): Ψυχοτρόπα φάρμακα.
(10) Ασθενείς με προοδευτική χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.
Φάρμακα, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια, δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας και εξετάσεις για εξεύρεση δότη νεφρού
(11) Ψωρίαση Φάρμακα, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια, καθώς και νοσηλεία για θεραπεία που οφείλεται στην ασθένεια.
(12) Ασθενείς με παιδοψυχιατρικές/αναπτυξιακές διαταραχές που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή (ΔΕΠ(Υ), σύνδρομο ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ψυχωτική συνδρομή, σύνδρομο Tourette, ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή κ.λ.π.) Όλα τα φάρμακα σχετικά με την πάθηση

Related Articles

Back to top button