Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Τα Κοινοτικά Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας παρέχουν υπηρεσίες και φροντίδα σε κοινοτικό επίπεδο, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μιας περιοχής σε θέματα ψυχικής υγείας. Ο κύριος στόχος των κέντρων είναι η άμεση παροχή ποιοτικής φροντίδας για τη ψυχική υγεία που να καλύπτει, πέραν από τη θεραπεία και την αποκατάσταση, τους τομείς της πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και των τοξικοεξαρτήσεων, καθώς και τον τομέα της προαγωγής της ψυχικής υγείας και υγειών διαπροσωπικών σχέσεων. Η οργάνωση της φροντίδας αυτής θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και της οικογένειάς του, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (κρατικούς, κοινοτικούς, εθελοντικούς κ.ά.)

Οι υπηρεσίες προσφέρονται από ομάδα λειτουργών από όλες τις ειδικότητες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινοτικοί νοσηλευτές, εργοθεραπευτές).

Δικαιούνται εξέταση και νοσηλεία άτομα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.


Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

 Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Έφηβων που λειτουργούν σε κάθε Επαρχία παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν τη διαγνωστική αξιολόγηση παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους, θεραπευτική παρακολούθηση, θεραπευτικά προγράμματα, κατ΄ οίκον (κοινοτικές) επισκέψεις, συμβουλευτική γονέων και σε μικρότερο βαθμό ατομική ψυχοθεραπεία.

Δικαιούνται εξέταση και νοσηλεία άτομα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας.

Η παραπομπή γίνεται από τους θεράποντες ιατρούς οποιουδήποτε δημόσιου νοσηλευτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα πιο κάτω τηλέφωνα και ιστοσελίδες:


Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης (Μ.ΕΡ.Α.)

Λειτουργούν Μονάδες Εργασιακής Αποκατάστασης σε κάθε επαρχία στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, μέσω της εργασιακής τους αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην προετοιμασία των ατόμων για εργασία, τόσο σε ψυχικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων, στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων για υποστήριξη της επαγγελματικής επανένταξης, μέσα από τη συνεργασία με ιδιωτικούς, κρατικούς και κοινοτικούς φορείς, και στην τελική επανένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση.

Δικαιούχοι είναι άτομα 15 – 63 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας με σταθεροποιημένη ψυχική κατάσταση, ικανοποιητικό επίπεδο δεξιοτήτων και χωρίς παρορμητικές συμπεριφορές.

 Η παραπομπή γίνεται από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, Γραφείο Εργασίας, Γραφείο Ευημερίας, Ιδιώτες Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και από τους ίδιους τους ασθενείς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.

Related Articles

Back to top button