Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Τομέας Χορήγησης Φαρμάκων

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στο συνταγολόγιο του ΓεΣΥ)

Απαιτείται υποβολή αιτήματος από τον θεράπων ιατρό προς τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων – ΕΟΑ). Για την εξέταση των αιτημάτων συνέρχεται Επιτροπή Ειδικών, ενώ οι αποφάσεις κοινοποιούνται μόνο στους ιατρούς που καταθέτουν το αίτημα και αυτοί έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους ασθενείς. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, δίδεται η δυνατότητα για την υποβολή ένστασης προς το Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων του οποίου προεδρεύει η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.

Ιστοσελίδα

Related Articles

Back to top button