Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Χάρτης Δικαιωμάτων των Ασθενών

Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις. Για σκοπούς νομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ασθενών και για τη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, θεσπίστηκε ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)2005).

Δικαιώματα:

 • Δικαιώματα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία
 • Αξιοπρεπής μεταχείριση
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
 • Ισότιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις
 • Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή κατάστασης σοβαρού κινδύνου εντός εύλογου χρόνου και κατά τον μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων του παροχέα υπηρεσιών υγείας.
 • Δικαίωμα σε πληροφόρηση
 • Η φροντίδα υγείας παρέχεται με τη συγκατάθεση του ασθενή και όπου είναι αδύνατο να ληφθεί, η φροντίδα υγείας που επιβάλλεται ως επείγουσα μπορεί να παρασχεθεί μόνο αν κριθεί ότι είναι προς όφελος του ασθενή, συνάδει με το καλώς νοούμενο συμφέρον του και λαμβάνει υπόψη τις προηγουμένως τυχόν εκφρασθείσες επιθυμίες του
 • Εμπιστευτικότητα
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή
 • Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και περιλαμβάνονται σε ιατρικά αρχεία που ο παροχέας υγείας οφείλει να τηρεί

Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών σε Κρατικά Νοσοκομεία

Σε κάθε κρατικό νοσοκομείο υπάρχει ένας Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών ο οποίος:

 • παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε ασθενείς για σκοπούς διαφύλαξης των δικαιωμάτων του
 • λαμβάνει και χειρίζεται παράπονα ασθενών που χρήζουν άμεσου χειρισμού, διαφορετικά τα παραπέμπει στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών
 • καθοδηγεί και ενημερώνει το προσωπικό του νοσοκομείου σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 22603545 22604293
Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 22405156 22315739
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 25801240 25305783
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 24800415 24800451
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 26803170 26306103
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 23200147 23200100

Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών

Σε κάθε Επαρχία διορίζεται Πενταμελής Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών η οποία εδρεύει στο μεγαλύτερο κρατικό νοσοκομείο της Επαρχίας. Οι Επιτροπές είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση παραπόνων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα καθώς και σε δεύτερο βαθμό παραπόνων που αφορούν στα κρατικά νοσηλευτήρια και είτε διαβιβάζονται σε αυτές από Λειτουργό Δικαιωμάτων Ασθενών, είτε αφορούν παράπονα ασθενών που δεν ικανοποιήθηκαν από την απόφαση του Λειτουργού. Οι αποφάσεις της κάθε Επιτροπής κοινοποιούνται γραπτώς στον ασθενή και στον επηρεαζόμενο παροχέα υγείας.

Η παρέμβαση των συνιστώμενων Επιτροπών είναι ιδιαίτερα ουσιαστική. Ο ρόλος τους είναι η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς αλλά και η διερεύνηση και η συγκέντρωση σχετικών, η καταγραφή παθογόνων αιτιών, η διατύπωση προβλημάτων και η εισήγηση βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
Επαρχία Λευκωσίας (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας) 22603802 22604293
Επαρχία Λεμεσού (Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού) 25801231 25305783
Επαρχία Λάρνακας – Αμμοχώστου (Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας) 24800510 24304298
Επαρχία Πάφου  (Γενικό Νοσοκομείο Πάφου) 26803476 26306103

Σημειώνουμε ότι τόσο οι Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών όσο και οι Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών δεν έχουν αρμοδιότητα:

 • εξέτασης θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή ιατρική αμέλεια ή αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων, ή
 • λήψης πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπρια Ιατρικού Συλλόγου ή / και αρμόδια αρχή.

 

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

Επιτροπές εξέτασης Παραπόνων Ασθενών 83.89 KB

Εικονίδιο

Παρουσίαση σχετική με τον Νόμο της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών 3.06 MB

Εικονίδιο

Ενημερωτικό Βιβλιάριο - Δικαιώματα Ασθενών 270.84 KB

Εικονίδιο

O Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2005 125.54 KB

Related Articles

Back to top button