Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα - ΜΚΟ

Αλκυονίδες

Αποστολή των Αλκυονίδων είναι η στήριξη των δυσπραγούντων συνανθρώπων μας συνεισφέροντας είτε στα ιατρικά τους έξοδα, είτε στις καθημερινές τους ανάγκες (τρόφιμα, λογαριασμοί, έξοδα εκπαίδευσης κλπ.).

Τα έσοδα των σωματείου προέρχονται κυρίως από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, πωλήσεις κοσμημάτων και άλλων χειροποίητων ειδών, καθώς επίσης και από εταιρείες με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής συνείδησης και προσφοράς.

Οι κυριότερες κατηγορίες στις οποίες συνεισφέρουν οικονομικά οι Αλκυονίδες είναι:

  • Μετάβαση και θεραπεία στο εξωτερικό (κυρίως παιδιών)
  • Στήριξη άπορων ατόμων και οικογενειών με κουπόνια τροφίμων και άλλα αναγκαία βιοποριστικά έξοδα
  • Βοήθεια άπορων φοιτητών για συμπλήρωση των σπουδών τους
  • Αποθήκη / παντοπωλείο αλληλεγγύης
  • Φωλιά Ηνωμένου Βασιλείου

Από τον Μάρτιο του 2010 λειτουργεί στο Κεντρικό Λονδίνο ένα κέντρο φιλοξενίας με την ονομασία «Φωλιά» όπου φιλοξενούνται δωρεάν χαμηλόμισθα άτομα για όσο καιρό το απαιτεί η θεραπεία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα:
Ιστοσελίδα του σωματείου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 361295
Τηλεομοιότυπο: 22 678011
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 21012, Λευκωσία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@alkionides.org.cy

Related Articles

Back to top button